0

מחיקת חובות – חשיבות ההתמודדות המוקדמת ובעיית הדחייה

ביטול הגבלת חשבון בנק או לקוח מוגבל

ניתן להביא לביטול הכרזתו של לקוח כלקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור או הכרזתו של חשבון כחשבון מוגבל במצבים מסוימים על ידי פנייה אל הבנק בבקשה לתיקון הטעות שבגללה הוטלה ההגבלה לתפיסתו. במידה והבנק מסרב לתקן את הטעות המדוברת, ניתן להגיש ערעור בגין הטלת ההגבלה לבית משפט השלום.

חשוב להדגיש כי להגבלת חשבון הבנק השלכות ארוכות טווח בכל הנוגע לניהול החשבון כגון הורדת מסגרת אשראי, אי מתן הלוואות, דירוג אשראי נמוך, קושי בלקיחת משכנתא וכו…

לקוחות בנקים רבים שמסיבה זו או אחרת חזרו להם שיקים שנמשכו על ידם, מקבלים לפתע הודעה מהבנק כי חשבון הבנק שלהם הוגבל והם מוגדרים מעתה כ”לקוח מוגבל”, או לקוח “מוגבל מיוחד או לקוח מוגבל חמור בהתאמה.

מה זה בעצם אומר ומה ניתן לעשות?

לקוח מוגבל

“לקוח מוגבל” מוגדר לקוח אשר חזרו לו לפחות 10 שיקים בתקופה של 12 חודשים שנמשכו מחשבונו, כתוצאה מכך, הבנק יישלח לו הודעה על הגבלת חשבונו והוא יוגדר כ”לקוח מוגבל”.

תנאי הכרחי הוא שחובה שיחלפו לפחות 15 יום ממועד סירוב השיק הראשון לבין מועד סירוב השיק האחרון במניין השיקים שסורבו.

תקופת ההגבלה

תקופת ההגבלה על חשבון לקוח מוגבל הינה 12 חודשים, המתחילה 15 יום מיום משלוח ההודעה ללקוח על הגבלת חשבונו.

מהן ההגבלות החלות על "לקוח מוגבל"?

תוצאות היות הלקוח מוגבל הינן שהלקוח אינו יכול למשוך יותר שיקים מאותו החשבון, אינו יכול לפתוח עוד חשבונות בנק, וכמובן שהבנק אינו יכול להנפיק לו פנקס שיקים.

מה לא יחשב שיק שחזר לעניין מניין השיקים ?

סירובו של בנק לכבד שיק מחמת עיקול שהוטל על חשבון שהוצג לפרעון במהלך תקופה בת 60 ימים מהמועד שבו התקבלה הודעת העיקול בבנק לא יחשב כשיק מסורב ולא יבוא במניין 10 השיקים הנ”ל.

לקוח מוגבל חמור

“לקוח מוגבל חמור” או בשמו הנוסף “לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות” יכול להיווצר כתוצאה משני מצבים:

  1. לקוח שחשבונו הוגבל, וחשבון נוסף הוגבל בתקופת היותו לקוח מוגבל.
  2. לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל במהלך היותו בהגבלה וכן לקוח מוגבל שהוגבל בשנית בתוך 3 שנים ממועד סיום ההגבלה הקודמת.

תוצאות היות לקוח מוגבל חמור הינן שיוגבלו כל חשבונות הלקוח, לרבות חשבונות משותפים שיש לו עם צדדי ג’, ולרבות חשבונות שבהם הוא משמש מיופה כוח, (למעט חשבונות שבהם הוא משמש מורשה חתימה בלבד).

 ניתן להביא להסרת ההגבלה על חשבון שבו הלקוח המוגבל החמור משמש כמיופה כוח ע”י מתן  הודעה מטעם בעל החשבון על ביטול ייפויי הכוח.

תקופת ההגבלה ללקוח מוגבל חמור

תקופת ההגבלה על לקוח מוגבל חמור הינה שנתיים, המתחילות 15 ימים לאחר משלוח ההודעה ללקוח.

לקוח מוגבל מיוחד

“לקוח מוגבל מיוחד” יכול להיווצר באחד מהמצבים הנ”ל:

  1. חייב שהוטלו עליו הגבלות על ידי רשם ההוצאה לפועל לפי סעיפים 66א או 69(ד) לחוק ההוצאה לפועל.
  2. חייב שהוכרז כפושט רגל.
  3. אדם שניתן לגביו צו הגבלה על ידי בית דין רבני.

תקופת ההגבלה על לקוח מוגבל מיוחד

תקופת ההגבלה החלה על לקוח מוגבל מיוחד היא בהתאם לקביעת הרשות המוסמכת אשר הטילה את ההגבלה, אך לא מעבר ל-5 שנים. אם לא נקבעה תקופת הגבלה על ידי הרשות המוסמכת, תקופת ההגבלה תהיה שנה אחת.

התנהלות הבנק

על הבנק חלה החובה להודיע בכתב למפקח על הבנקים , ללקוח המוגבל , למיופי הכוח ולמורשי החתימה על הטלת ההגבלה בעוד שעל המפקח ליידע את כל  הבנקים ביחס  למי שהוגדר כלקוח מוגבל, ביחס לחשבון מוגבל  או ביחס למי שהוגדר כלקוח מוגבל חמור.

מה לעשות במידה וחשבון הבנק שלך הוגבל?

אם חשבונך הוגבל, או קיבלת הודעה מהבנק בטרם הגבלת חשבונך, ניתן לבצע ביטול מוחלט של הגבלת חשבונך בבנק ולקבל צו מידי לעיכוב ביצוע ההגבלה.

משרדנו “בסרגליק חזן” מתמחה בביטול הגבלות ועיכוב הליכים ובעל ניסיון ומומחיות בביטול הגבלת חשבון בנק ללקוחותיו הרבים.

אנו מלווים אותך לאורך כל הדרך וזמינים עבורך 24/7 על מנת לספק לך ביטחון מלא להגיע לתוצאה המיוחלת

0

מחיקת חובות – חשיבות ההתמודדות המוקדמת ובעיית הדחייה

מחיקת חובות - בעיית הדחייה

נקלעתם לחובות והם רק מצטברים מיום ליום? דחייה מתמשכת והימנעות מלפעול בעניין רק מחריפה את התוצאות, ומקשה את היציאה מהמצב הזה. ובנוסף, החובות רק הולכים ותופחים ויכולים לגרור נקיטת הליכים דרסטיים נוספים כגון עיקולים והגבלות כנגדכם.

לפיכך, הגיע הזמן לשים סוף לחובות ולפתוח בהליך מחיקת חובות ויפה שעה אחת קודם.

בעבר, כל הליך מחיקת החובות היה הרבה יותר מורכב ממה שהוא היום, מי שהגיש בקשה לפתיחה בהליך, היה צריך לחכות זמן לא מבוטל. אך כיום, עם ההליך החדש של מחיקת החובות, ניתן לקבל את המחיקה בפרק זמן קצר, אך יש להדגיש, ישנם תנאים ברורים למי ההליך מיועד, למשל, סך החובות הכולל של החייב אינו יכול לעלות על 800,000 ש”ח, ויש להראות על כך, שאין לחייב רכוש להיפרע ממנו.

על כן, אם חייב עומד בכל תנאי ההליך, אין שום סיבה לא להיכנס בשעריו,  זוהי הזדמנות לפתוח דף חדש ונקי בחייו, לא משנה מה הסיבה שבגללה החייב נקלע לחובות, ולהתמקד בעתיד ולא בעבר.

מחיקת חובות - מה זה בעצם?

אמנם משתמע מהשם – “מחיקת חובות” שהחוב פשוט נמחק לחייב, אך אין זה הדבר. מדובר על הליך בו החייב ממשיך לשלם מדי חודש, אמנם סכום הרבה יותר נמוך, אך זהו תשלום בו הוא חייב לעמוד. יתרונו העיקרי של ההליך הוא שהחייב יכול “לראות את האור שבקצה המנהרה”, כלומר, הוא יודע כבר מה מצפה לו, הסכום אותו יידרש לשלם כל חודש, ומתי מגיע הסוף בו יקבל את ההפטר המיוחל ויוכל להתחיל בחיים חדשים.

אילו חובות לא ניתן למחוק?

ישנם חובות אשר לא ניתן לקבל הפטר בגינם במסגרת ההליך ולא ניתן למחוק אותם כלל ובינהם: 

  • חובות בגין מזונות
  • חובות משכנתא
  • קנסות פליליים
  • חובות מנהליים
  • חובות שנוצרו בעקבות מעשה מרמה
חשוב מאוד לשקף את כל חובותיכם בכניסתכם להליך מחיקת החובות אחרת ההליך יבוטל.

למה לפנות לעורך דין?

פעמים רבות אנשים רוצים לחסוך בכסף ומחליטים להגיש את הבקשה לבדם. למרות שהרשתות מוצפות במידע, אין תחליף לסיוע מקצועי של אדם שלמד את התחום על בוריו, בעל ניסיון של עשרות שנים, אשר יעזור בהכנת בקשה מנומקת, מפורטת ומבוססת הנתמכת באסמכתאות הנדרשות בהתאם לדין.

אז למה אתם מחכים? פנו עוד היום למשרדנו ותוכלו כבר לתכנן את עתידכם נטול החובות הודות להליך מהיר ויעיל יותר של מחיקת חובות.

חשוב לציין, כי הליך מחיקת החובות ישתנה בספטמבר 2019, בו ייכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ה 2018 שיביא עימו שינויים, משרדנו מוכן לשינויים במסגרת החוק החדש וישמח לסייע.

אנו מלווים אותך לאורך כל הדרך וזמינים עבורך 24/7 על מנת לספק לך ביטחון מלא להגיע לתוצאה המיוחלת

0

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

איחוד תיקים- מהו?

איחוד תיקים הינו פתרון המוצע לחייב כאשר נפתחו כנגדו מספר תיקי הוצאה לפועל. במקרה כזה, יכול החייב להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל שיאחד את כל תיקיו (למעט תיקי מזונות, תיקי פסק- דין שאינו כספי ותיקי שטרות, שהוגשה בהם התנגדות לביצוע שטר), לתיק אחד.
מטרת איחוד התיקים הינה, להקל על החייב, הנתון ללחצים המושתים עליו ע”י כל אחד מנושיו, בדרך בה הוא משלם ע”פ צו תשלומים, הנפרס על תקופה סבירה, בהתאם ליכולתו הכלכלית בפועל.
את הבקשה יגיש החייב, או עורך- דינו, בלשכת ההוצאה לפועל שבה נפתחו כנגדו מרבית מתיקיו, כאשר יש לצרף אליה מסמכים עדכניים המעידים על יכולותיו הכלכליות של החייב, כתב ויתור על סודיות,שאלון ותצהיר מאומת ע”י עו”ד.
יש לקחת בחשבון שעם הגשת הבקשה לאיחוד התיקים יינתן נגד החייב צו עיכוב יציאה מהארץ.

איחוד תיקים - למי זה מתאים?

הליך איחוד התיקים מתאים לחייב בעל יכולת פירעון המאפשרת לו לשלם 3% לפחות מיתרת חובותיו בתיקים המתנהלים כנגדו, בנוסף ל-3% אותם יצטרך לשלם בכל חודש עד להחלטת הרשם בבקשתו לאיחוד התיקים. כלומר, אם החייב אינו בעל יכולת פירעון, הליך זה אינו מתאים לו, ויש לו את האפשרות לפתוח בהליך חדלות פירעון.
רשם ההוצאה לפועל יורה על איחוד תיקים , לאחר שהתרשם כי החייב יוכל לפרוע את החוב בתקופות הנ”ל:
1. תוך שנתיים- כאשר סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪
2. תוך 3 שנים- כאשר סכום החוב מעל 20,000 ₪ ואינו עולה על 100,000 ₪
3. תוך 4 שנים- כאשר סכום החוב עולה על 100,000 ₪

מה עדיף: איחוד תיקים או חדלות פירעון (בעבר נקרא "פשיטת רגל")?

במהלך שני ההליכים מעוכבים ומבוטלים עיקולים שהוטלו על החייב ע”י הנושים, ע”פ שיקול דעתו של הרשם, בנוסף, במסגרת שני ההליכים מוטלים על החייב הגבלות שונות שמטרתן למנוע מהחייב ליצור חובות חדשים.
זאת ועוד, על החייב להפקיד, בשני ההליכים, מדי חודש כספים לקופה המתאימה (בהתאם להליך).
השוני בין שני ההליכים הוא שהליך איחוד התיקים לא נועד לפטור את החייב מחובותיו, אלא נותן לו רק את האפשרות לשלם את כל החוב במרוכז של כל הנושים בתיק אחד, עד סיום תשלום כל החובות. מנגד, הליך חדלות פירעון נועד למחוק את כל החובות של החייב בסיום ההליך, ולאחר שהחייב עמד בכל הדרישות בתקופה עליה יורה ביהמ”ש ו/או ההוצל”פ ושילם בהתאם לתוכנית פרעון שסוכמה עם הנאמן.
ישנו דמיון רב בין שני ההליכים אשר גורם לחייבים רבים להתבלבל, ולפיכך חשוב להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום אשר ייעץ לך לפעול בהליך שהכי יתאים לך, על פי שיקולים רבים כגון, גובה החובות, נכסים, יכולת פירעון החייב וכו..

למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בתחום חדלות הפרעון ובהליכים הנ”ל בפרט, צרו קשר עימנו ונשמח לעזור גם לכם להשיב את השקט הנפשי לחייכם.

משרד פיזי בסרגליק חזן

אנו מלווים אותך לאורך כל הדרך וזמינים עבורך 24/7 על מנת לספק לך ביטחון מלא להגיע לתוצאה המיוחלת

0

הגנה על דירת מגורים בהליכי חדלות פרעון

הגנה על דירת מגורים בהליכי חדלות פרעון אל מול הליך פשיטת רגל

עד היום, אדם שנקלע לחובות ולא הצליח לפרוע אותם, מצא פתרון לבעיותיו הכלכליות רק בהיכנסו להליך פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ההיסטורית.החל מ 15/09/2019 אושרה רפורמה שתכליתה ומהותה לייעל ולקצר משמעותית את הליכי גביית החובות במדינת ישראל ומתן אפשרות לחייב להשתקם ולצאת לדרך חדשה בזמן מוגבל וקצר יחסית , לצד ליווי של תוכנית שיקום והתנהלות כלכלית נכונה להמשך הדרך.

לפי הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע”ח 2018 -אזרח ישראלי שסך חובותיו פחותים מ-150,455 יפנה ללשכת הוצאה לפועל הרלוונטית עבורו, בעוד שמי שסך חובותיו עולה על הסכום האמור לעיל יפנה לבית משפט השלום (בעבר ולפי פקודת פשיטת רגל התנהל הליך זה בבית משפט מחוזי).אחת מהשאלות שמדירה שינה מעיניי חייבים רבים היא מה יעלה בגורל דירת המגורים שלהם הלא היא קורת הגג שלהם ושל בני משפחתם…ברישא, על מנת להבין במה דברים אמורים, נדרש להסבר קצר על מנת להבין מה היה נהוג עד כה לפי הוראת פקודת פשיטת הרגל ומה יחול מעתה והילך.

חוק חדלות פרעון - שינויים שנעשו

לפני שחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נכנס לתוקפו, הגנה על דירת מגורים של החייב חלה תחת חסות כנפיו של סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, חוק זה למעשה נתן הגנה על מכירתה של דירת המגורים במסגרת הליכי פשיטת הרגל . במקרה בו החייב היה בעלים של נכס רשום בטאבו -לשכת רישום מקרקעין (7% מהקרקעות במדינה הן בבעלות פרטית) הרי שהנכס נחשב כמקרקעין “תפוס”,  והחייב למעשה  נשאר לחיות בדירתו עד יום מותו . מצב זה הביא לכך שהכונס יכול היה למכור את הנכס כ”נכס תפוס”. 

המשמעות וההשלכות הקיימות בדירה תפוסה הופכים למעשה את מימוש מכירת הדירה לצורך כיסוי החובות  כפעולה פחות משתלמת עבור הנושים,  ופעמים רבות אף  אפשר לבני הזוג של החייבים, במידה והנכס היה רשום על שמם או הגיע להם לפי חוק מכוח הנישואין, לרכוש את הנכס בסכום נמוך במיוחד וכך לשמור על ביתם. מקרה נוסף הוא, כשהנכס הוא בבעלות רשות ו/או מנהל מקרקעי ישראל  (מנהל מקרקעי ישראל ממונה על כ 93% משטחי המדינה)  והבעלים שרוכשים את הקרקעות הללו נחשבים מבחינת החוק “חוכרים”. במקרה של חכירה נחשב הנכס כנכס “פנוי” והחייב קיבל למעשה דיור חלופי למשל 4 שנים. גם פה ירד למעשה שווי הנכס והגיע לכדי שליש משוויו הריאלי בשוק.

יוצא איפה, כי בשני המקרים המובאים לעיל, הן כבעלים פרטי של נכס והן כחוכר, סיפק סעיף 33 לחוק הגנת הדייר זכויות לחייבים, אשר הפכו למעשה את שוויה של דירת מגוריהם לשם מימושה, לפעולה פחות משתלמת עבור הנושים. עוד יצוין כי גם במקרים שסעיף 33 לחוק הגנת הדייר לא היה בתוקף, עדיין נהג בית המשפט לפעול בצורה דומה וזאת תחת חסותו של סעיף 86 א’ לפקודת פשיטת הרגל, אשר קבע כי ביהמ”ש יאפשר מכירת הדירה לצורך תשלום חובות, רק לאחר שיימצא מקום מגורים חלופי במידה סבירה ו/או יינתן פיצוי כספי לחייב ולבני משפחתו.

מה למעשה קורה היום וכיצד ניתן להגן על דירת מגורים באמתחתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

שינוי החקיקה מביאים איתם מסקנות כי לא תמיד נכון להפנות אדם שנקלע לחובות להליך של חדלות פירעון במידה ויש לו נכס נדל”ן , ששוויו לפי הערכת שמאי,  הינו גבוה משמעותית מגובה החוב או במידה וערך הנכס יאפשר לחייב לפרוע חובותיו המלאים ועדיין יוותר בידו סכום מספק לרכישת נכס אחר ו/או למגורים בשכירות לטווח מספק עבורו.. חשוב לדעת כי כיום, גם במקרים בהם שווי הנכס אינו גבוה משמעותי מגובה סך חובותיו של החייב, והחייב בחר להיכנס להליכי חדלות פירעון, עדיין… לא ימהר ביהמ”ש להעמיד את דירת המגורים למכירה ויעדיף להילחם ולמצות כל פתרון אפשרי שיימצא.

על חשיבות ההגנה המשפטית לדירת מגורים, נטרול האפשרות לפנות לעזרת חוק הגנת הדייר והחלתם של  הליכי חדלות פירעון החדשים והכרוכים בה ,יש לתת את הדעת ולקבל תמונה נרחבת אודות מצבו הנוכחי של החייב, בני משפחתו וצפי לעתידו כל שניתן. לפניכם מקרה שפקד את משרדנו בין בני זוג כשהבעל נכנס לחובות מעסקיו והאישה נלחמת לשמור על זכויותיה בדירה והדברים הם כדלהלן:

המדובר בזוג נשוי אשר עומד בפני גירושין  ולהם שלושה ילדים קטינים. הבעל נקלע לחובות על סך 9 מיליון הקשורים לעסקים אותם ניהל ואשר לאישה אין בהם יד. בבעלות הזוג דירת מגורים אשר עליה רובצת משכנתא על סה”כ  מיליון ₪.

האישה הגיעה אלינו כשבעלה נמצא בתוך הליך של חדלות פירעון והנושים מבקשים מימוש דירה המגורים על מנת לכסות חובותיו. האישה למעשה, ביחד עם שלושת ילדיה הקטינים נלחמת על מנת לשרוד את המשבר הכלכלי אליו נקלעה בעל כורחה ובצילו של משבר הקורונה אשר מוסיף קושי רב גם כן ובכל מאמציה וכוחותיה לא להיזרק לרחוב. יודגש כי המנהל המיוחד (האמון על טיפול בהליכי חדלות הפירעון של הבעל) הציג חוות דעת שמאי אשר העריך הדירה בתחילת 2019 בשווי של 4 מיליון ₪.

מכאן החל  משרדנו לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובהגנתו של סעיף 229(ג)(1) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע”ח –  2018 (להלן: “חוק חדלות פירעון”):

בית המשפט לא יאשר מכירת זכות במקרקעין כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן מצא כי התקיימו כל אלה:

התועלת שתצמח לנושים ממכירת הזכות האמורה גוברת על הנזק שייגרם ליחיד כתוצאה מכך, בהתחשב, בין השאר בגילם של היחיד ובני משפחתו הגרים עמו ובנסיבותיהם האישיות ובכלל זה מצבם הבריאותי;

משרדנו נדרש להילחם ולהוכיח שווי דירה עכשווי של דירת המגורים, (אשר עמד על 3.3 מיליון ₪)  ולספק דוחות מפורטים אודות  מצבם הבריאותי והנפשי של התא המשפחתי ובפרט  של אחד  הקטינים אשר זקוק למסגרת חינוך מיוחד, מצבה הכלכלי של האישה ויכולתו של היחיד לכלכל הן את עצמו והן את משפחתו וכן לשלם חובותיו בהליך הנוכחי  ואגב הגירושין בעתיד. תהליך ארוך , שקלול נתונים רבים, בדיקות כלכליות נרחבות, חוות דעת בריאותיות/נפשיות של כל בני המשפחה הביאו את בית המשפט לאזן בין טובת הנזק שייגרם ליחיד ולתא המשפחתי אל מול התועלת שתצמח לנושים ובבואו להחלטה סופית, אפשר לאישה לגייס כספים על מנת לרכוש חציו של הבעל בדירת המגורים .

תוצאה מיוחלת זו הינה הליך של עמל רב וארוך, אשר נדרש בו הן ידע משפטי והן ליווי של אנשי מקצוע רבים . בעבר, אכן עמדה הגנה איתנה על דירת מגורים עת אדם נקלע לחובות אשר אותם לא הצליח לפרוע. כיום ההליך הינו יותר מורכב, ונדרש הבנה נרחבת ושכנועו של בית המשפט בכל דרך מתבקשת ונדרשת אולם עדיין נוקט בית המשפט בעמדתו כי התא המשפחתי הינו ערך בעל חשיבות עליונה!

Call Now Button