קוח בהליך פש"ר מקבל אישור יציאה מהארץ ללונדון

לקוח משרדנו מקבל אישור יציאה מהארץ ללונדון לבקר את הוריו לאחר שנים שלא ראה אותם בשל חובות. באמצעות בקשה מיוחדת לבית המשפט מקבלת כבוד השופטת את עמדת משרדנו חרף היותו של הלקוח בהליך פש"ר ומאשרת ללקוח לצאת לתקופה של 24 ימים.