מכירת בית שהיה בסיבוך משפטי מעל 20 שנה! מכתב תודה של הלקוחה