הליך שיקול והבראה כלכלית מחובות של למעלה ממיליון וחצי ש"ח בכפוף לתשלום סך 80 אלף ש"ח

עוד לקוח במשרדנו הגיע לקו הסיום. הלקוח מסיים הליך שיקול והבראה כלכלית מחובות של למעלה ממיליון וחצי בכפוף לתשלום סך 80 אלף!