הונה את אמו העיוורת- ובעזרת משרידנו בית המשפט החזיר את המשק לאם

הונה את אמו העיוורת- ובעזרת משרידנו בית המשפט החזיר את המשק לאם
מתוך כתבה על לקוח במשרדינו בYNET