עורך דין מיסוי עירוני

מיסוי עירוני, או בשמו האחר "מיסוי מוניציפאלי", הינו מקור ההכנסות העיקרי של הרשויות המקומיות. מיסוי עירוני נועד לאפשר לרשויות לממן את פעילותן לטובת הציבור. באופן כללי, מיסוי עירוני נחלק למספר קבוצות עיקריות: הראשונה היא הארנונה; השניה היא היטלי פיתוח ואגרות לסוגיהן (שילוט, אשפה, הטמנה וכיוב'); השלישית, תשלומים מכוח חוקי התכנון והבניה, לרבות היטלי השבחה, אגרות בניה ותשלומים בעלי אופי דומה כגון דמי איזון, דמי חכירה וכיוב'; הרביעית, תשלומים בקשר עם מימון הפעלת, אחזקת ופיתוח רשת המים והביוב העירונית (היטלי מים וביוב, תשלומים בעבור שירותי ביוב ו/או מים ו/או טיהור, שפכים חריגים ואסורים וכיוב').

משרדנו מטפל בתיקים בתחומי המיסוי המוניציפלי בהיקפים גדולים וביחס לנכסים של החברות הגדולות ביותר במשק.
המשרד מעניק ליווי משפטי בכל תחומי המיסוי העירוני, לרבות בדיקת חיובי ארנונה, התאמת סיווגי ארנונה מופחתים לנכסים, תקיפת חוקיות החיובים ושיעורם, ובמידת הצורך, תקיפת חוקיות חוקי העזר וצווי הארנונה בכל הערכאות המשפטיות. כמו כן, מעניק המשרד שירותים ביחס לכל יתר תשלומי החובה השונים, היטלי פיתוח, היטלי ההשבחה, לרבות בחינת דרישות התשלום, ומתן ליווי משפטי כולל, בכל הערכאות הרלוונטיות, לרבות תביעות השבה.

את התחום מרכז עורך הדין מישל חזן , בעל 15 שנות ניסיון בתחומי המיסוי המוניציפלי, המשפט המנהלי  ומשמש כיו"ר וועדת ארנונה במספר מועצות מקומיות ומייצג נישומים עסקיים ופרטיים.
בין היתר, שימש עו"ד מישל חזן כיועץ משפטי של רשויות מקומיות שונות, והעניק ייעוץ שוטף בתחומי המיסוי מוניציפאלי, טיפול בעתירות מנהליות.

חשוב לציין כי העיסוק בכל ענפי המיסוי העירוני, משתלב היטב גם עם עיסוק רחב בכל ענפי המשפט המנהלי. בנושא זה, משלימים עורכי הדין במשרדנו במחלקות השונות זה את זה, ומאפשרים ראיה כוללת בדבר החובות והסמכויות שבידי הגורם המטיל את החיובים, זאת לרבות החובה לנהוג בשוויון ובסבירות, ללא שרירות, ללא שיקולים זרים וכן הלאה.

אם יש לכם בעיה בחיוב הארנונה בשל טעות בסיווג הנכס/ בקביעת גודלו/ באיחוד של שטח שאתם כלל לא מחזיקים ולא עושים בו שימוש, פנו אלינו לייעוץ וטיפול משפטי.

סיפור הצלחה:

ק.ד. עבוד בע”מ

  • עיריית תל אביב השיתה על החברה הנ”ל, שומת ארנונה במסגרתה נדרשו חיובי ארנונה בסכומים גבוהים שאינם פרופורציונליים לשטח הנכס שהושכר.
  • לאחר בדיקת כל העובדות בשטח ובכללן מדידות שנעשו בנכס, הובן כי החיובים נבעו בגין שטח שסופח בטעות למושכר אשר לא נעשה בו כל שימוש על ידי החברה ואין לה כל נגיעה אליו.
  • בהתאם לכך, הגיש משרדנו ערר כנגד עיריית תל אביב ביחס לחיובי הארנונה.
  • לאחר מאמצים וניהול מו”מ, הערר התקבל בהצלחה וחיובי הארנונה שחויבו ביתר בוטלו.

מיסוי עירוני-ארנונה והיטלים שונים

מיסוי עירוני, או בשמו האחר "מיסוי מוניציפאלי", הינו מקור ההכנסות העיקרי של הרשויות המקומיות. מיסוי עירוני נועד לאפשר לרשויות לממן את פעילותן לטובת הציבור. באופן כללי, מיסוי עירוני נחלק למספר קבוצות עיקריות: הראשונה היא הארנונה; השניה היא היטלי פיתוח ואגרות לסוגיהן (שילוט, אשפה, הטמנה וכיוב'); השלישית, תשלומים מכוח חוקי התכנון והבניה, לרבות היטלי השבחה, אגרות בניה ותשלומים בעלי אופי דומה כגון דמי איזון, דמי חכירה וכיוב'; הרביעית, תשלומים בקשר עם מימון הפעלת, אחזקת ופיתוח רשת המים והביוב העירונית (היטלי מים וביוב, תשלומים בעבור שירותי ביוב ו/או מים ו/או טיהור, שפכים חריגים ואסורים וכיוב').

משרדנו מטפל בתיקים בתחומי המיסוי המוניציפלי בהיקפים גדולים וביחס לנכסים של החברות הגדולות ביותר במשק.
המשרד מעניק ליווי משפטי בכל תחומי המיסוי העירוני, לרבות בדיקת חיובי ארנונה, התאמת סיווגי ארנונה מופחתים לנכסים, תקיפת חוקיות החיובים ושיעורם, ובמידת הצורך, תקיפת חוקיות חוקי העזר וצווי הארנונה בכל הערכאות המשפטיות. כמו כן, מעניק המשרד שירותים ביחס לכל יתר תשלומי החובה השונים, היטלי פיתוח, היטלי ההשבחה, לרבות בחינת דרישות התשלום, ומתן ליווי משפטי כולל, בכל הערכאות הרלוונטיות, לרבות תביעות השבה.

מישל חזן - עורך דין פשיטת רגל
את התחום מרכז עורך הדין מישל חזן , בעל 15 שנות ניסיון בתחומי המיסוי המוניציפלי, המשפט המנהלי  ומשמש כיו"ר וועדת ארנונה במספר מועצות מקומיות ומייצג נישומים עסקיים ופרטיים.
בין היתר, שימש עו"ד מישל חזן כיועץ משפטי של רשויות מקומיות שונות, והעניק ייעוץ שוטף בתחומי המיסוי מוניציפאלי, טיפול בעתירות מנהליות.

חשוב לציין כי העיסוק בכל ענפי המיסוי העירוני, משתלב היטב גם עם עיסוק רחב בכל ענפי המשפט המנהלי. בנושא זה, משלימים עורכי הדין במשרדנו במחלקות השונות זה את זה, ומאפשרים ראיה כוללת בדבר החובות והסמכויות שבידי הגורם המטיל את החיובים, זאת לרבות החובה לנהוג בשוויון ובסבירות, ללא שרירות, ללא שיקולים זרים וכן הלאה.

אם יש לכם בעיה בחיוב הארנונה בשל טעות בסיווג הנכס/ בקביעת גודלו/ באיחוד של שטח שאתם כלל לא מחזיקים ולא עושים בו שימוש, פנו אלינו לייעוץ וטיפול משפטי.

סיפור הצלחה:

ק.ד. עבוד בע”מ

  • עיריית תל אביב השיתה על החברה הנ”ל, שומת ארנונה במסגרתה נדרשו חיובי ארנונה בסכומים גבוהים שאינם פרופורציונליים לשטח הנכס שהושכר.
  • לאחר בדיקת כל העובדות בשטח ובכללן מדידות שנעשו בנכס, הובן כי החיובים נבעו בגין שטח שסופח בטעות למושכר אשר לא נעשה בו כל שימוש על ידי החברה ואין לה כל נגיעה אליו.
  • בהתאם לכך, הגיש משרדנו ערר כנגד עיריית תל אביב ביחס לחיובי הארנונה.
  • לאחר מאמצים וניהול מו”מ, הערר התקבל בהצלחה וחיובי הארנונה שחויבו ביתר בוטלו.