איחוד תיקים בהוצאה לפועל

איחוד תיקים- מהו?

איחוד תיקים הינו פתרון המוצע לחייב כאשר נפתחו כנגדו מספר תיקי הוצאה לפועל. במקרה כזה, יכול החייב להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל שיאחד את כל תיקיו (למעט תיקי מזונות, תיקי פסק- דין שאינו כספי ותיקי שטרות, שהוגשה בהם התנגדות לביצוע שטר), לתיק אחד.
מטרת איחוד התיקים הינה, להקל על החייב, הנתון ללחצים המושתים עליו ע"י כל אחד מנושיו, בדרך בה הוא משלם ע"פ צו תשלומים, הנפרס על תקופה סבירה, בהתאם ליכולתו הכלכלית בפועל.
את הבקשה יגיש החייב, או עורך- דינו, בלשכת ההוצאה לפועל שבה נפתחו כנגדו מרבית מתיקיו, כאשר יש לצרף אליה מסמכים עדכניים המעידים על יכולותיו הכלכליות של החייב, כתב ויתור על סודיות,שאלון ותצהיר מאומת ע"י עו"ד.
יש לקחת בחשבון שעם הגשת הבקשה לאיחוד התיקים יינתן נגד החייב צו עיכוב יציאה מהארץ.

איחוד תיקים - למי זה מתאים?

הליך איחוד התיקים מתאים לחייב בעל יכולת פירעון המאפשרת לו לשלם 3% לפחות מיתרת חובותיו בתיקים המתנהלים כנגדו, בנוסף ל-3% אותם יצטרך לשלם בכל חודש עד להחלטת הרשם בבקשתו לאיחוד התיקים. כלומר, אם החייב אינו בעל יכולת פירעון, הליך זה אינו מתאים לו, ויש לו את האפשרות לפתוח בהליך חדלות פירעון.
רשם ההוצאה לפועל יורה על איחוד תיקים , לאחר שהתרשם כי החייב יוכל לפרוע את החוב בתקופות הנ"ל:
1. תוך שנתיים- כאשר סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪
2. תוך 3 שנים- כאשר סכום החוב מעל 20,000 ₪ ואינו עולה על 100,000 ₪
3. תוך 4 שנים- כאשר סכום החוב עולה על 100,000 ₪

מה עדיף: איחוד תיקים או חדלות פירעון (בעבר נקרא "פשיטת רגל")?

במהלך שני ההליכים מעוכבים ומבוטלים עיקולים שהוטלו על החייב ע"י הנושים, ע"פ שיקול דעתו של הרשם, בנוסף, במסגרת שני ההליכים מוטלים על החייב הגבלות שונות שמטרתן למנוע מהחייב ליצור חובות חדשים.
זאת ועוד, על החייב להפקיד, בשני ההליכים, מדי חודש כספים לקופה המתאימה (בהתאם להליך).
השוני בין שני ההליכים הוא שהליך איחוד התיקים לא נועד לפטור את החייב מחובותיו, אלא נותן לו רק את האפשרות לשלם את כל החוב במרוכז של כל הנושים בתיק אחד, עד סיום תשלום כל החובות. מנגד, הליך חדלות פירעון נועד למחוק את כל החובות של החייב בסיום ההליך, ולאחר שהחייב עמד בכל הדרישות בתקופה עליה יורה ביהמ"ש ו/או ההוצל"פ ושילם בהתאם לתוכנית פרעון שסוכמה עם הנאמן.
ישנו דמיון רב בין שני ההליכים אשר גורם לחייבים רבים להתבלבל, ולפיכך חשוב להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום אשר ייעץ לך לפעול בהליך שהכי יתאים לך, על פי שיקולים רבים כגון, גובה החובות, נכסים, יכולת פירעון החייב וכו..

למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בתחום חדלות הפרעון ובהליכים הנ"ל בפרט, צרו קשר עימנו ונשמח לעזור גם לכם להשיב את השקט הנפשי לחייכם.

משרד פיזי בסרגליק חזן

אנו מלווים אותך לאורך כל הדרך וזמינים עבורך 24/7 על מנת לספק לך ביטחון מלא להגיע לתוצאה המיוחלת