איחוד תיקים בהוצאה לפועל

מערכת ההוצאה לפועל פועלת על-פי חוק לאכיפת פסקי דין, כולל פסקי דין לתשלום מזונות, משכנתאות, שטרות, החלטות שניתנו על-ידי גופים שונים ותביעות בסכום קצוב (עד 75,000 שקלים). החוק מסדיר את אמצעי האכיפה השונים אותם ניתן לנקוט נגד החייב. אמצעים אלו ננקטים לפי בקשה של הזוכה (האדם שפותח את תיק ההוצאה לפועל) ולאחר אישור של הגורם המוסמך. הגורם המוסמך יכול להיות רשם ההוצאה לפועל, שהוא הגורם השיפוטי בלשכות ההוצאה לפועל, או מנהל לשכת ההוצאה לפועל, שהוא הגורם המנהלי הבכיר ביותר בלשכות ההוצאה לפועל. הגורם המוסמך נדרש לדון בבקשות ולתת החלטות תוך שקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים ובאיזון מתמיד בין זכויותיו של הזוכה לבין זכויותיו של החייב.

הגנה על חייב מול ההוצאה לפועל

תגובה לפתיחת תיק – התנגדות לביצוע שטר: יש להגיש התנגדות תוך 30 יום מיום קבלת האזהרה. אם הבקשה הוגשה באיחור, יש לצרף בקשה להארכת מועד. הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים אוטומטית במקרה זה ויש להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים. חייב שהגיש התנגדות לביצוע שטר פטור מהתייצבות לחקירת יכולת כל עוד לא נדחתה ההתנגדות שהגיש.

בקשה לצו תשלומים: חייב שאינו יכול לשלם את החוב כולו או חלקו או שאינו יכול לעמוד בצו תשלומים שנקבע רשאי להגיש בקשה לפריסת החוב לתשלומים. בקשה זו אינה ניתנת בתיק מזונות. על החייב להתחיל לשלם מיד את החוב לפי הסדר התשלומים שהוא מציע בבקשתו, ולא להמתין להחלטת הרשם בבקשה. אם בפסק הדין נקבעו מספר תשלומים, על רשם ההוצאה לפועל להפנות את החייב והזוכה לבית המשפט.

בקשה לשינוי צו תשלומים: חייב שחל שינוי ביכולתו לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו לו רשאי להגיש בקשה לשינוי הוראת תשלום או צו תשלומים. על החייב להתחיל לשלם מייד את החוב לפי הסדר התשלומים שהוא מציע בבקשתו, ולא להמתין להחלטה בבקשתו.

בקשה לאיחוד תיקים: חייב שנפתחו נגדו יותר מתיק אחד בהוצאה לפועל רשאי לבקש לאחד את כל התיקים לתיק אחד. לא ניתן לאחד תיק מזונות עם תיקים אחרים. הגשת בקשה לאיחוד תיקים אינה מפסיקה אוטומטית את ההליכים המתנהלים נגד החייב. על החייב לשלם במעמד הגשת הבקשה ובכל חודש תשלום חודשי בסכום שלא יפחת מהסכום שנקבע בצו התשלומים.

אמצעי אכיפה

עיקול מקרקעין: עיקול דירה או מקרקעין אחרים נועד למכור את הנכס ולהשתמש בכספים לצורך כיסוי החוב בתיק ההוצאה לפועל. לחייב יש מספר דרכים להתמודד עם העיקול ולמנוע את מכירת הנכס, במיוחד כאשר מדובר בדירת מגורים.

עיכוב יציאה מהארץ: צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להינתן בכל שלב של תהליך הוצל"פ, בעיקר כאשר יש חשש שהחייב ייצא מהארץ בלי לפרוע את החוב. בדרך כלל מדובר בשלבים מתקדמים של תיק ההוצאה לפועל, לאחר שהחייב אינו משלם את החוב או אינו עומד בצו התשלומים שנקבע לו. לחייב יש מספר הליכים שהוא יכול לנקוט לפני מתן הצו ובמקרים מסוימים גם לאחר מתן הצו.

פתיחת תיק בהוצאה לפועל

ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל עבור:

 • בקשה לביצוע פסק דין כספי
 • בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר
 • בקשה לביצוע פסק דין מסוג "צו עשה"
 • בקשה לביצוע פסק דין למזונות
 • בקשה לביצוע שטר או המחאה (צ'ק)
 • תביעה על סכום קצוב
 • בקשה למימוש משכון או משכנתא על מקרקעין שאינם דירת מגורים
 • בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים
 • בקשה למינוי כונס נכסים
 • בקשה לתפיסת רכב מעוקל

עיכוב הליכים, השהית הליך והארכת מועדים

 • בקשה לעיכוב הליכים
 • עיכוב הליכים אוטומטי
 • בקשה להשהיית הליך
 • בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין
 • בקשה להארכת מועד
 • עיכוב הליכים לאחר הסכמה על הסדר
 • עיכוב הליכים בתיק הפטר עקב בקשת פשיטת רגל
 • הפחתת ריבית פיגורים ועיכוב הליכי גבייה לחייב שמשלם את חובו

למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בתחום הוצאה לפועל ובהליכים הנ"ל בפרט. צרו קשר עימנו ונשמח לעזור גם לכם להשיב את השקט הנפשי לחייכם.

אנו מלווים אותך לאורך כל הדרך וזמינים עבורך 24/7 על מנת לספק לך ביטחון מלא להגיע לתוצאה המיוחלת